// Referenser på olika hissinredningar

Hissinteriörer för alla miljöer

Olika fastigheter och användningsområden ställer specifika krav på hisskorgen. Vi vet vad som krävs och anpassar material, funktioner och design efter varje behov.

Bostäder

I vårt produktprogram finns hisskorgar som passar i såväl enkla bostadshus som i exklusiva sekelskiftesmiljöer. Att som fastighetsägare lägga extra omsorg på hissmiljön lönar sig alltid genom nöjdare hyresgäster och lägre underhållskostnader

Köpcentra och kommersiell miljö

Publika miljöer ställer stora krav på design och utförande samtidigt som hisskorgen ska tåla en extremt hård belastning med tusentals besökare varje dag utan att bli sliten.

Kontor

Hisskorgens utseende är det första intrycket en besökare får i en fastighet. För företagen som har kontor i fastigheten är det viktigt att ge besökare ett positivt intryck. Hisskorgen ska andas kvalitet, stil och ge rätt känsla för att skapa förtroende.

Hotell

Kraven på hisskorgar i ett hotell är många och krävande. Förutom att ha rätt design och bra material ska hissarna också tåla en mycket hög belastning. De ska vara lättstädade och slitstarka. Vi är experter på hisskorgar till hotell. I många av Nordens finaste hotell är det hisskorgar från Åhmans i Åhus som välkomnar gästerna.

Offentliga miljöer

Åhmans har lösningar för de olika specifika krav som ställs på hissar för till exempel skolor, sjukhus, äldrevård eller kanske ett rådhus. Det kan vara egenskaper som vandalsäkerhet, speciella hygienkrav, handikappanpassningar, trygghet och säkerhet eller en för byggnaden unik och anpassad design.

Industri, Transport & Off Shore

Transporthissar ska tåla tunga belastningar och de ska vara snygga och fräscha även efter många års användning. Vi har lång erfarenhet av att bygga hisskorgar för skiftande och specifika krav. Allt från offshore- och fartygshissar till hisskorgar för traditionella industri- och bilhallar.

Copyright 2017 Åhmans i Åhus