// Panel, ekfanér

// Panel, ekfanér
  • Artnr: 9-110931
  • Mått: Tj = 11 mm
Panel, ekfanér
  • Artnr: 9-110931
  • Mått: Tj = 11 mm
// Panel, ekfanér
Lackerad ekfanérad panel. Brandklassning = B-s2, d0
  • Artnr: 9-110931
  • Mått: Tj = 11 mm
 
Copyright 2017 Åhmans i Åhus